Kredyt kupiecki, jak każde zobowiązanie finansowe łączy z sobą pewne wady, jak i zalety. Faktem jest, że może pozwolić on na znaczną konkurencyjność naszej firmy, nieumiejętnie jednak udzielany może nas zaprowadzić na skraj bankructwa. Poddajmy chłodnej ocenie zarówno wady, jak i zalety korzystania z takiego kredytu,

Zaletami są niewątpliwie wymierne korzyści, jakie oferuje kredyt kupiecki. Mowa tu rzecz jasna o unikaniu udziału w naszych interesach osób i organizacji trzecich (takich, jak banki), oraz braku licznych i skomplikowanych formalności, co pozwala na zaciąganie i udzielanie tego rodzaju kredytów bez udziału znawców prawa w zakresie przedsiębiorczości. Małe firmy i przedsiębiorstwa, rozpoczynające swoją przygodę z produkcją i handlem są wręcz uzależnione od tego rodzaju kredytu na początku swej działalności – bez solidnej historii bankowej nie mogą liczyć na kredyt z banku na satysfakcjonujących warunkach. Dzięki umiejętnemu udzielaniu kredytów kupieckich możemy znacząco powiększyć grono naszych klientów, zaskarbiając sobie ich zaufanie i chęć skorzystania z naszych usług w przyszłości.

Niestety, nawet najlepsze rozwiązanie nie jest idealne i ma pewne wady. W przypadku kredytu kupieckiego może to być brak stuprocentowej pewności, że klient ureguluje wszystkie swoje należności w określonym terminie. W praktyce więc należy oferować ten kredyt jedynie przedsiębiorstwom, co do których posiadamy pełne zaufanie. Należy też bardzo ostrożnie oferować kredyt kupiecki. Sytuacja, w której nie mamy zarówno towaru, który sprzedaliśmy, jak i pieniędzy za jego sprzedaż, może być dla zabójcza dla naszej firmy.

Wszystko przemawia jednak za używaniem kredytu kupieckiego, zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę jego niewielki koszt oraz porównamy go z kredytami bankowymi. Ryzyko jest zaś nieodłączną częścią biznesu.